Juridische informatie

Juridische informatie

De u betreffende informatie is voorbehouden voor de maatschappij van Editions Chavirô. De Uitgeverij Chavirô verbindt zich ertoe deze informatie niet aan derden te verstrekken. U hebt het recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van gegevens over u (artikel 34 van de wet “Informatique et Libertés”). Om van dit recht gebruik te maken, verzoeken wij u contact op te nemen met: Editions Chavirô SAS -105 boulevard de Champigny- 94210 La Varenne St Hilaire